Enerji Ticaret ekibimizle birlikte yürütülen çalışmalar doğrultusunda, piyasaya likidite sağlayarak ve piyasada yeni ürünler geliştirerek sektöre katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Faaliyetlerimiz kapsamında talep ve fiyat tahminleri, üretim planlaması, fiyatlandırma, satış, risk ve portföy yönetimi ile uzlaştırma ve faturalandırma işlemlerini sürdürmekteyiz. Öte taraftan yerel veya uluslararası işlemlere konu olan EFET, ISDA sözleşmeleri de dahil olmak üzere, tüm sözleşme dahilindeki konuları yürütmekteyiz.

Doğal Gaz İthalat (SPOT) lisansıyla şirketin kendi doğalgaz portföyünün yaratılması, diğer özel sektör elemanları ile ticari ilişkiler geliştirebilmek, elektrik sektöründe de olduğu gibi ikili anlaşmalar yoluyla, diğer serbest tüketicilere doğalgaz arzı sağlanabilmektedir.

Finansal ve Fiziksel ürünler

Baz yük, pik yük, takas veya özel tasarlanmış ürünler

Sınır ötesi elektrik ve kapasite ticareti

Uluslarası elektrik piyasaları

Türev opsiyon ürünleri

Pazar erişim hizmeti

back-to-top-image