İnsan Kaynakları Politikalarımız

Yeşilyurt Enerji, yürütülen insan kaynakları stratejisinin bir parçası olarak; bilgiyi üreten, problemleri çözme odaklı, daima gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın, nitelikli insan gücünü artırmaya ve elde tutmaya yönelik uygulamalar hayata geçirmektedir.Yeşilyurt Enerji olarak;

Şirketimizin gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürebilecek, değerlerimizi ve heyecanımızı paylaşan çalışanlar istihdam ettirmek, Ekip olmak takım ruhunu yaratmak, biz duygusu gelişmiş çalışanlar ile birlikte yol almak,Ekip olmak takım ruhunu yaratmak, biz duygusu gelişmiş çalışanlar ile birlikte yol almak,


Sürekli ve yüksek performans kültürünün yerleşmesini sağlamak,


Çalışanlarımızın bireysel gelişimini sağlayarak; yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı olmalarını sağlamak,


Bilgi seviyesi ile örnek gösterilecek uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak,


Çalışanlarımızın bireysel gelişimini sağlayarak; yaratıcı, yenilikçi ve katılımcı olmalarını sağlamak,


Etik değerler çerçevesinde saygı ve güvene dayalı çalışma koşullarını sağlamak gibi politikaları amaç edinerek yolculuğumuzu sürdürmekteyiz.

İş Başvuru Formu

back-to-top-image